Screening av filamentösa svampar för antimikrobiell Silver nanopartiklar syntes

- Feb 13, 2017-

Den nuvarande arbetet hade målet av screening en batch 20 svamp stammar, isolerade från sockerrör plantage jord, för att fastställa vilka kan biosyntesen av Silvernanopartiklar. Dessa nanopartiklar är kända för att ha en stor och effektiv tillämpning i klinisk mikrobiologi.


Fyra stammar befanns kunna biosyntesen av Silvernanopartiklar. De biosynthesised nanopartiklarna kännetecknades av UV-vis spektroskopi, scanning electron microscopy, EDX och XRD.


Visar att de har en genomsnittlig storlek på 30 – 100nm, en vanlig rund form och potentiella antimikrobiella aktivitet mot Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa. Antimikrobiella aktivitet befanns vara direkt relaterade till nanopartiklar koncentrationen.


Mycogenic syntes av nanopartiklar är en grön biogena process att föredra framför andra alternativ. Eftersom svampar är stora producenter av extracellulära enzymer gör denna process upptrappningen en lättare uppgift med hög prioritet för klinisk mikrobiologi på kampen mot mikrobiell resistens samt för industriella applikationer.

Ett par:Forskare vid W.Va. högskolor finns fynd från ekonomiska, gemenskapens inverkan forskningsprojekt Nästa:IDTechEx nya rapport om tryckta, organiska, flexibel elektronik