Oorganisk förening avses som oorganiska

- Aug 24, 2017-

Oorganiska föreningar avses som oorganiskt, refererar till organiskt material (kol skelett av materialet) av alla grundämnen och deras föreningar, såsom vatten, som luft.

Salt, sulfuric syra, kolmonoxid, koldioxid, karbonater, cyanid, etc. är också oorganiska. Den stora majoriteten av oorganisk materia kan delas in i oxider, syror, baser och salter. Oorganiska materien i organismen är främst vatten och vissa oorganiska joner såsom Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, HCO-3, SO42-, HPO42- och så vidare. Se ”Bio-element”. Människokroppen innehåller nästan alla typer av element i naturen, där kol, väte, syre och kväve är främst i form av organiska föreningar, resten är kollektivt refereras till som oorganiska (mineral eller aska).

Därför den oorganiska delen består huvudsakligen av: vatten och oorganiska salter, som kan klassificeras som vatten: vatten och gratis vatten, kombinerat med vatten är en viktig komponent i cellstruktur, gratis vatten är ett bra lösningsmedel, transport ämnen, reaktion. Oorganiska salter kan indelas i: joner och föreningar, joner är att upprätthålla normal cell livsaktiviteter, föreningen är en viktig komponent av intracellulära föreningar.


Ett par:Silver nanopartiklar miljö säkerhet Nästa:Oorganiska sammansatta utvecklingen av