Oorganiska sammansatta klassificering

- Sep 15, 2017-

Oorganiska föreningar, föreningar har ingenting att göra med kroppen (några relaterade till kroppen av föreningen och oorganisk förening, såsom vatten), och organiska föreningar, vanligtvis avser inte innehåller kolföreningar, inklusive kol oxiden, karbonat, karbonat, cyanid, etc., nedan kallad oorganiska ämnen.

Den stora majoriteten av oorganiska material kan delas in i fyra kategorier: oxid, syra, alkali och salt. De oorganiska ämnena i organismen inkluderar främst vatten och vissa oorganiska joner såsom Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, SO42-, etc. Nästan innehåller alla element i naturen finns i den mänskliga kroppen vävnader, som förutom kol, väte, syre och kväve huvudsakligen finns i form av organiska föreningar, resten är samlingsnamnet oorganiska mineraler (eller aska). Så, mineral består huvudsakligen av: vatten och oorganiska salt, vattnet kan klassificeras som: bundet vatten och gratis vatten och bundet vatten är viktiga komponenter i cellstruktur, gratis vatten är ett bra lösningsmedel, transport material, delta i kemiska reaktioner. Oorganiskt salt kan indelas i: ion och förening, ion är aktiviteten liv som underhåller cell normala, sammansatta är den viktiga beståndsdelen av förening inuti cellen.

oxid

Den består av två delar, varav en är en förening av syre. Det ämne som kan reagera med syre kallas en oxid. Enligt de kemiska egenskaperna, kan oxiden delas in i sura oxid och basisk oxid. Sura oxid: en oxid som fungerar som en syra eller salter med vatten. För exempel, svaveltrioxid, fosfor oxide, koldioxid, etc. är de flesta som sura oxider.

Basiska oxider: oxider som kan reagera med syror och bildar salter och vatten och produkter kan endast ha salt och vatten, och inga andra ämnen kan produceras. Grundläggande oxider inkluderar aktiv metalloxid och andra metaller med låg - pris oxider som CaO, BaO och CrO, MnO.

Oorganisk syra

En grupp av föreningar som kan jonisera och producerar H i en vattenlösning. Jonisering i saltsyra, svavelsyra, salpetersyra i vattenlösning, anjonen (syran radikal) är annorlunda, men cationen (H) är samma, så de har en gemensam plats i naturen, såsom syra; Det kan lösa upp en massa metall; Kan göra blå lackmustest papper blir röda och så vidare. En snäv definition: joniserat katjoner i vattenlösningar är alla föreningar av vätejoner (såsom svavelsyra). De flesta av dessa ämnen är lösliga i vatten, och några, såsom silicic syra, är svåra att lösa i vatten. En vattenlösning av syra är generellt ledande, och vissa syror finns i form av molekyler i vattnet och inte bedriver el. Partiell syra separera till positiva och negativa joner i vatten, vilket kan leda elektricitet.

Mer brett definierade: reaktionen kan ge protoner med syror som definierar syror som mottagare av elektroniska par och utbudet är bredare. Syror neutralisera basen, producerar vatten och salt.

alkali

Ett ämne som smakar bittert och kan ändra färg på en specifik indikator (såsom att vrida litmus blå, att göra fenolftalein röd, etc.) och PH-värdet är större än 7. Alla joner joniserat i vattenlösningar är aluminiumhydroxid joner, som reagerar med syror och bildar salter och vatten. Typiska alkaloider såsom amine (inklusive ammoniak), kaustiksoda (natriumhydroxid) och släckt kalk (kalciumhydroxid). Det mer allmänna begreppet en bas är material som ger elektronen, eller det ämne som accepterar protonen

Gemensamma punkter

Koldioxid

Färglös luktfri gas, syra, lösligt i vatten (volym förhållande 1:1), delvis kolsyra. Gasformig koldioxid används för att göra alkaliindustrin och sockerindustrin, och det används för härdning av stålgjutgods och tillverkning av bly-vit. Det kan vara bränd av kol i överflödig luft eller gjord av marmor, kalksten, dolomit kalcinering eller syra, som en biprodukt av branscher såsom kalk och jäsning. Koldioxid generellt brinner inte och stöder inte förbränning. Densiteten är något större än luften vid normal temperatur och när uppvärmd, det kommer att koncentrera sig på toppen, används ofta som släckmedel. Koldioxid är ett oumbärligt rått materiellt för fotosyntesen av gröna växter. Koldioxid används som gödsel i växthus. Fast koldioxid, allmänt känd som torris, kan absorbera mycket värme när det är sublimeras, så det används som köldmedium, såsom konstgjorda nederbörd, och används för att skapa rök i dansen.


Ett par:Silvernitrat stärka Ventilation Nästa:Silver nanopartiklar viktig applikation värde