Elektrokemiskt framställda silver Nanoflakes och nanotrådar

- Feb 22, 2017-

Abstrakt

Vi rapporterar om elektro syntes av silver nanoflakes och nanostavar. De nanostrukturer framställs genom potentiostatiska reduktion av silverjoner på mycket orienterad pyrolytisk grafitelektrod från acetonitrillösning innehållande merkaptopropionsyra. Den merkaptopropionsyra adsorberar omedelbart på det avsatta silver och påverkar vidare tillväxt av metallen. På grund av skillnader i adsorption av tiol molekyler på olika kristallografiska aspekter av silver vissa riktningar tillväxt gynnas och vissa är förbjudna. Till följd det avsatta silver bildar stav och flingliknande strukturer som är fördelade på HOPG ytan.

Nyckelord

  • Silvernanopartiklar;

  • nanostavar;

  • nanotrådar;

  • Nanoplates;

  • Metallbeläggning;

  • tiol adsorption


Ett par:VW: s nya vindruta reflekterar värme, tinar isen utan glödtrådar Nästa:De ledande bläck och klistra in Business: allt förändras