Digital utskrift-färdiga konduktiv bläck mål fullskalig tillverkning

- Jan 18, 2017-


DuPont Advanced Materials har tillkännage en ny elektroniskt bläck för bläckstråleskrivare som erbjuder hög ledningsförmåga och stark vidhäftning krävs för snabb digital design, prototyping och fullskalig tillverkning.

Tekniken kommer att aktivera digital utskrift för elektroniska komponenter och kretsar i applikationer där det krävs extremt fina linjer, såsom OLED-paneler, solceller, tryckta antenner och touch paneler.

PE410 ledande bläcket tillåter för rapid prototyping och säkerställer en smidig övergång från "lab till fab" med mångsidigheten att skala upp till industriell hög volym bläckpatron heads och maskiner. Detta tillåter krets designers att omedelbart testa en ny design, snabbt göra nödvändiga ändringar och, på grund av minskad silver nedläggning, sparar materialkostnader. Tekniken lämpar sig för icke-plana utskrift, möjliggör en rad nya och framväxande program.


Ett par:MIT-forskarna utveckla utskrift Process för elektroniska etiketter Nästa:Låg temperatur sintring starkt ledande Silver bläck för flexibel elektronik