Röntgendiffraktion (XRD)

- Jun 17, 2017-

Röntgendiffraktion (XRD) är en populär analytisk teknik som har använts för analysen

Av både molekylära och kristallstrukturer [79,88], kvalitativ identifiering av olika föreningar [89], kvantitativ upplösning av kemiska arter [90], mätning av graden av kristallinitet [91], isomorf   Substitutioner [92], partikelstorlekar [93], etc. När röntgenljuset reflekterar på vilken kristall som helst leder det till   Bildning av många diffraktionsmönster, och mönstren återspeglar de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos   Kristallstrukturerna. I ett pulverprov kommer diffraderade balkar typiskt från provet och   Reflektera dess strukturella fysikalisk-kemiska egenskaper. Således kan XRD analysera strukturella egenskaper hos en bred   Intervall av material, såsom oorganiska katalysatorer, superledare, biomolekyler, glasögon, polymerer,   Och så vidare [94]. Analys av dessa material beror till stor del på bildandet av diffraktionsmönster.

Varje material har en unik diffraktionsstråle som kan definiera och identifiera den genom att jämföra   Diffrakterade strålar med referensdatabasen i den gemensamma kommittén för pulverdiffraktionsstandarder   (JCPDS) -biblioteket. De diffraderade mönstren förklarar också om provmaterialen är rena eller innehåller   föroreningar. Därför har XRD länge använts för att definiera och identifiera både bulk och nanomaterial,   Kriminaltekniska prover, industriella och geokemiska provmaterial [95-104 ].

XRD är en primär teknik för identifiering av den kristallina naturen vid atomen   Skala [10,14,88,105]. Röntgenpulverdiffraktion är en icke-destruktiv teknik med stor potential för   Karakterisering av både organiska och oorganiska kristallina material [106]. Denna metod har varit van vid   Mäta fasidentifiering, genomföra kvantitativ analys och bestämma strukturfelektioner   I prover från olika discipliner, såsom geologisk, polymer, miljö, läkemedel,   Och rättsvetenskap. Nyligen har applikationerna utvidgats till karaktärisering av olika   Nanomaterial och deras egenskaper [106]. Arbetsprincipen för röntgendiffraktion är Braggs   Lag [88,105]. Vanligtvis är XRD baserad på den vidvinkel elastiska spridningen av röntgenstrålar [10,14,88,107 - 109].

Även om XRD har flera fördelar, har det begränsade nackdelar, inklusive svårighet att växa

Kristaller och förmågan att få resultat som endast avser enkelkonformation / bindande tillstånd [14.108.110].   En annan nackdel med XRD är den låga intensiteten hos diffrakterade röntgenstrålar jämfört med elektron   Diffraktioner [110, 111].


Ett par:Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy Nästa:UV-synlig spektroskopi