Transmissionselektronmikroskopi

- Jul 05, 2017-

TEM är en värdefull, ofta använd och viktig teknik för karakterisering av   Nanomaterial, användes för att erhålla kvantitativa åtgärder av partikel- och / eller kornstorlek, storleksfördelning,   Och morfologi [10,109,150]. Förstoringen av TEM bestäms huvudsakligen av förhållandet mellan   Avståndet mellan objektivlinsen och provet och avståndet mellan objektivlinsen och   Dess bildplan [150]. TEM har två fördelar över SEM: det kan ge bättre rumslig upplösning   Och möjligheten för ytterligare analytiska mätningar [10.148.150]. Nackdelarna innefattar a   Krävs högvakuum, tunnprovsnitt [10,109,148] och den vitala aspekten av TEM är det provet   Förberedelse är tidskrävande. Därför är provberedning extremt viktigt för att   Skaffa de högsta möjliga bilderna.


Ett par:3.Syntes av silver nanopartiklar av bakterier Nästa:Karakterisering av silver nanopasta