Syntes av silver nanopartiklar med olika former

- May 04, 2017-

Idag är syntesen av silver nanopartiklar mycket vanlig på grund av deras många tillämpningar inom olika områden. Silver nanopartiklar har unika egenskaper som: optiska och katalytiska egenskaper, vilka beror på storlek och form av de producerade nanopartiklarna. Så idag noteras många forskare att produktionen av silver nanopartiklar med olika former som har olika användningsområden inom olika områden som medicin. Denna artikel är ett försök att presentera en översikt över den formen kontrollerade syntesen av silver nanopartiklar med olika metoder.


Ett par:Syntes av silver nanopartiklar Fysiska metoder Nästa:Hur man gör silveracetat?