Silver Nanoparticles MarketMarket Challenge

- Dec 13, 2017-

En av de viktigaste faktorer som hindrar tillväxten på denna marknad är höga kostnader i jämförelse med silver. Kostnaderna för tillämpningen av silver nanopartiklar begränsar marknadstillväxten. Höga kostnader som sträcker sig från $ 1500 till $ 3.500 för silver nanopartiklar och deras bearbetning har begränsat användningen därigenom och hindrar marknadstillväxten. Den kemiska produktionen av silver nanopartiklar innebär också höga kostnader, vilket motverkar leverantörerna på marknaden från att överföra produkterna till högre prestanda eller uppgraderade pastor och bläck i silver nanopartiklar. Därför kräver minskningen av kostnaden för användning mellan silver och dess nanopartiklar en ökning av silverpriset, vilket minskar efterfrågan.


Ett par:Silver Nanoparticles Market Driver Nästa:Silver Nanoparticles marknadsundersökningsrapport