Silvernanopartiklar ansökan inom den moderna medicinen

- Nov 28, 2016-

1884, Tyskland obstetriker F. Crede (Claude), koncentrationen av 1% i en lösning av silvernitrat droppar in spädbarn #39; s öga, förebyggande av neonatal konjunktivit, orsakar blindhet, incidensen av blindhet i spädbarn sjönk från 10% till 0,2%, till today, många länder fortfarande använder Crede profylax.

1893, c. Von Nageli (nagelie) efter systematisk forskning, första rapporten metall (särskilt silver) dödlig effekt på bakterier och andra organismer, vilket gör det möjligt för silver som desinfektionsmedel. Sedan dess har användningen av silver i den moderna perioden.

Ett par:Nano Silver i en mängd olika format som används i modern medicin Nästa:Oorganiska natriumhydroxid