Skanningelektronmikroskopi

- Jun 27, 2017-

Nyligen har fältet nanovetenskap och nanoteknik gett en drivkraft i

Utveckling av olika högupplösta mikroskopi tekniker för att lära sig mer om

Nanomaterial som använder en stråle av starkt energiska elektroner för att sondra objekt i mycket fin skala [145-147 ].

Bland olika elektronmikroskopitekniker är SEM en ytbildningsmetod som är fullt kapabel   Lösa olika partikelstorlekar, storleksfördelningar, nanomaterialformer och ytmorfologin   Av de syntetiserade partiklarna vid mikro- och nanoskalorna [10,117,137,148,149]. Med SEM kan vi prova. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1534 7 av 34   Partiklarnas morfologi och härleda ett histogram från bilderna genom att antingen mäta och   Räkna partiklarna manuellt eller genom att använda specifik programvara [117]. Kombinationen av SEM med   Energidispergerande röntgenspektroskopi (EDX) kan användas för att undersöka silverpulvermorfologi och   Utför även kemisk komposition analys. Begränsningen av SEM är att den inte kan lösa   Den inre strukturen, men den kan ge värdefull information om renheten och graden   Av partikelaggregation. Den moderna högupplösta SEM kan identifiera morfologin hos   Nanopartiklar under nivån av 10 nm.


Ett par:Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) Nästa:Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy