Nano Silver i en mängd olika format som används i modern medicin

- Nov 28, 2016-

Och silver salt: 0,5% silvernitratlösningen är behandling av brännskador och sår; utbud applicera silvernitratlösning, kan användas vid behandling av cervikal erosion.

För det andra, silver sulfadiazin: Colombia University Charles l. Fox (gafflar), Professor silver sulfadiazin och compounding, silver sulfadiazin, dess aktivitet är starkare än en enskild aktivitet som SP minst 50 gånger. I 1968 blivit silver sulfadiazin (sulfadiazin Silver) på marknaden, på grund av dess effektiva döda alla typer av bakterier, svampar, naturligt och smärtfritt sätt att helt reparera sårområdet, utan hudtransplantation, behandling av trauma (såsom brännskador) viktiga läkemedel. Har nu inkluderats i den nationella förteckningen över grundläggande sjukförsäkring och drog.

Tredje, kolloidalt silver eller protein: är en giltig lokal anti-infektiösa material, kolloidalt silver kan användas för gynekologisk sterilisering.

Ett par:Introduktion till oorganiska ämnen Nästa:Silvernanopartiklar ansökan inom den moderna medicinen