Oorganiska salter

- Nov 28, 2016-

Natriumklorid sur och alkalisk neutral produkt, tillverkad av metalljoner (bestående av ammoniumjoner) och anjoner form. Kemiska salt är indelade i tre kategorier, är salt: Singel av metalljoner (bestående av ammoniumjoner) och icke-metalliska joner; salter: av metalljoner (bestående av ammonium ion) icke-metalliska joner, vätejoner och som alkaliska salter: av metalljoner (bestående av ammoniumjoner), magnesiumhydroxid ion och icke-metalliska joner. Salt är en viktigt källmaterial för kemisk industri, det kan göras till klor, natrium, soda ash (natriumkarbonat), natriumvätekarbonat (bikarbonat, natriumbikarbonat), natriumhydroxid (kaustik natrium, natriumhydroxid) och saltsyra...

Ett par:Oorganiska namnkonvention Nästa:Nej