Oorganiska namnkonvention

- Nov 28, 2016-

Namngivning av oorganiska föreningar och namnges bör vara så kortfattad och exakta materiella kompositioner och strukturer. Detta krävde element, rot eller bas namn uttrycka innehållet i de olika delarna; "kemiska prepositioner" (ansluta ett substantiv) att uttrycka innehållet i varje komponent i anslutningen.

Ett par:Oorganiska alkalier Nästa:Oorganiska salter