Oorganiska oorganiska syror

- Nov 28, 2016-

En klass av föreningar kan jonisera för att producera h aqueous General, jämfört med en bas. I vattenlösning saltsyra, svavelsyra, salpetersyra när joniserat, anjoniska (syra) är inte samma, men den resulterande ering (h) är på samma, så de är vanliga ställe i naturen, såsom sura; för att upplösa många metall kan slå blå lackmuspapper rött och så vidare. Saltsyra en snäv definition: jonisering i vattenlösning av katjoniska vätejoner är alla föreningar (såsom svavelsyra). I de flesta av sådana ämnen som är lösliga i vatten, några, som silikat, olösligt i vatten. Vattenlösningar av syror i allmänhet kan det ledande delen syra i vatten finns i form av molekyler, icke ledande; del av syra dissociation i vatten för positiva och negativa joner, elektriskt ledande.

Ett par:silvernanopartikel Nästa:Oorganiska oxider