Guldnanopartiklar: optiska egenskaper

- Apr 19, 2017-

Guld nanopartiklar absorberar och sprider ljus med extra effektivitet. Deras starka växelverkan med ljus beror på att ledningselektroner på metallytan genomgår en kollektiv oscillation när de exciteras av ljus vid specifika wavelengths.This svängning är känt som ett ytplasmonresonans (SPR), och det orsakar absorptionen och spridnings intensiteter av guldnanopartiklar för att vara mycket högre än identiskt storlek icke-plasmoniska nanopartiklar. Guld nanopartikel absorptions- och spridningsegenskaper kan ställas in genom att reglera partikelstorlek, form, och den lokala brytningsindex nära partikelytan.

Ett par:Syntes av guld nanopartiklar Nästa:Tillämpningar av guldnanopartiklar i cancer nanoteknik