Karakterisering av silver nanopasta

- Jul 25, 2017-

Att undersöka värmens stabilitet i silver   Nanopartiklar, var massminskningen registrerad av TGA (Figur 1) [8]. TGA-kurvan visar en minskning   Av 32,23 viktprocent vid ett initialt steg från 30 till 200 ° C, vilket motsvarar kokpunkten av etylenglykol.   Enkelt avböjningspunkt och gradvis minskning från 300 till 600 ° C Indikera kapseln   är borttagen. Slutligen återstod massan 63,88 vikt%   Som innehåller nanosilver som innehåller i den ledande bläcket. Att sänka sintringstemperaturen och minimera sintens sintringstid med underhåll   En bra ledningsförmåga, silverpastaen bör vara   Producedwithoutleavinga highcontent ofresin such   Som polymerbindemedel. Det kan ses förhållandet mellan PVP och   Silver är 0,048 vilket kan visa god ledningsförmåga. Vidare finns det inget giftigt dispersionslösningsmedel och   Annat harts som innehåller i vår ledande färg, och det är det   Miljövänlig formoving framåt till industri   produktion.


Ett par:Transmissionselektronmikroskopi Nästa:Atomic Force Microscopy