Tillämpningar av guldnanopartiklar i cancer nanoteknik

- Apr 18, 2017-

Det har gått nästan fyra decennier sedan ”kriget mot cancer” förklarades. Det är nu allmänt att personlig medicin är framtiden för cancer patienten. Besitter oöverträffad potential för tidig upptäckt, korrekt diagnos och personlig behandling av cancer, nanopartiklar har studerats under det senaste decenniet. I denna översyn kommer vi att sammanfatta den nuvarande state-of-the-art av guldnanopartiklar i biomedicinska tillämpningar riktade cancer. Guldnanosfärer, nanostavar, nanoshells, nanocages och ytförstärkt Raman-spridning nanopartiklar kommer att diskuteras i detalj när det gäller deras användning i in vitro-analyser, ex vivo och in vivo imaging, cancerterapi, och läkemedelstillförsel. Multifunktionalitet är det viktigaste inslaget i nanopartiklar baserade ämnen. Inriktning ligander, imaging etiketter, terapeutiska läkemedel och andra funktioner kan alla integreras för att möjliggöra riktade molecular imaging och molekylär terapi av cancer. Stora framsteg har gjorts och många proof-of-principle studier har utförts med godkänt resultat. Framtiden ser ljusare ut än någonsin men många hinder återstår att erövras. En multifunktionell plattform baserad på guldnanopartiklar, med flera receptor inriktning, multimodalitet bildbehandling och flera terapeutiska enheter håller löftet om en ”magisk guld bullet” mot cancer.Ett par:Guldnanopartiklar: optiska egenskaper Nästa:Våra högpresterande silvernanopartiklar har införlivats i en mängd olika industriella produkter, bland annat: