3.Syntes av silver nanopartiklar av bakterier

- Aug 11, 2017-

Det rapporterades att högstabila silver nanopartiklar (40 nm) kunde syntetiseras genom bioreduktion av vattenhaltiga silverjoner med en odlingssupernatant av nonpatogen bakterie, Bacillus licheniformis (Kalishwaralal et al., 2008b). Vidare syntetiserades väldispergerade silver nanokristaller (50 nm) med användning av bakterien Bacillus licheniformis (Kalishwaralal et al., 2008a). Saifuddin et al. (Saifuddin et al., 2009) har beskrivit ett nytt kombinationssyntesförfarande för bildning av silvernanopartiklar genom användning av en kombination av odlingssupernatant av B. subtilis och mikrovågsbestrålning i vatten. De rapporterade den extracellulära biosyntesen av monodispergerade agnanopartiklar (5-50 nm) med användning av supernatanter av B. subtilis, men för att öka reaktionshastigheten och minska aggregeringen av de producerade nanopartiklarna använde de mikrovågsstrålning som kan ge enhetlig uppvärmning runt Nanopartiklarna och kan hjälpa till med matsmältning av partiklar utan aggregering. Silvernanokristaller av olika kompositioner syntetiserades framgångsrikt av Pseudomonas stutzeri AG259 (Klaus et al. 1999). Den silverresistenta bakteriestammen, Pseudomonas stutzeri AG259, isolerad från en silvergruva, ackumulerade silver nanopartiklar intracellulärt tillsammans med viss silversulfid, som sträcker sig i storlek från 35 till 46 nm (Slawson et al., 1992). Större partiklar bildades när P. stutzeri AG259 utmanades med höga koncentrationer av silverjoner under odling resulterade i intracellulär bildning av silver nanopartiklar, varierande i storlek www.intechopen.com Silver Nanoparticles 11 från några nm till 200 nm (Klaus-Joerger et al . 2001; Klaus et al., 1999). P. stutzeri AG259 avgiftas silver genom dess utfällning i periplasmiska utrymmet och dess reduktion till elementärt silver med olika kristall typologier, såsom hexagoner och liksidiga trianglar, samt tre olika typer av partiklar: elementärt kristallint silver, monokliniskt silversulfidacantit (Ag2S) och en ytterligare obestämd struktur (Klaus et al. 1999). Det periplasmatiska utrymmet begränsade kristallens tjocklek, men inte deras bredd, vilket kan vara ganska stor (100-200 nm) (Klaus-Joerger et al., 2001). I en annan studie rapporterades snabb biosyntes av metalliska nanopartiklar av silver med användning av reduktionen av vattenhaltiga Ag + -joner genom odlingssupernatanter av Klebsiella pneumoni, E. coli och Enterobacter cloacae (Enterobacteriacae) (Shahverdi et al., 2007). Syntetprocessen var ganska snabb och silver nanopartiklar bildades inom 5 min silverjoner som kom i kontakt med cellfiltratet. Det verkar som att nitroreduktasenzymer kan vara ansvariga för bioreduktion av silverjoner. Det rapporterades också att synligt ljusutsläpp kan öka syntesen av silver nanopartiklar (1-6 nm) avsevärt av kultursupernatanter av K. pneumoniae (Mokhtari et al., 2009). Monodispergerade och stabila silver nanopartiklar syntetiserades också framgångsrikt med bioreduktion av [Ag (NH3) 2] + med användning av Aeromonas sp. SH10 och Corynebacterium sp. SH09 (Mouxing et al., 2006). Det spekulerades att [Ag (NH3) 2] + reagerade först med OH- för att bilda Ag2O, som sedan metaboliserades oberoende och reducerades till silver nanopartiklar av biomassan. Lactobacillus-stammar, vid exponering för silverjoner, resulterade i biosyntes av nanopartiklar inom bakteriecellerna (Nair och Pradeep 2002). Det har rapporterats att exponering av mjölksyrabakterier som finns i vassle av kärnmjölk till blandningar av silverjoner kan användas för att odla nanopartiklar av silver. Kärnbildningen av silver nanopartiklar uppträdde på cellytan genom sockerarter och enzymer i cellväggen, och sedan transporterades metallkärnorna in i cellen där de aggregerade och växte till partiklar av större storlek.


Ett par:2.Syntes av silver nanopartiklar med svampar Nästa:Transmissionselektronmikroskopi